fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities:

Online Personal Trainer: De online personal trainer begeleidt klanten bij het bereiken van hun doelen. Hierbij wordt 120% inzet getoond en dit wordt ook verwacht van de klant.

Klant: Persoon die dienst koopt bij PH-FIT. Deze persoon wordt geholpen bij het behalen van zijn/haar doelen die zijn afgesproken met PH-FIT.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst:

Bij het aanmelden voor een dienst kiest de klant welke dienst hij/zij wilt. Bij het kiezen van een dienst accepteren zij gelijk de voorwaarden die hier op van toepassing zijn. Er word verwacht van klanten dat ze de algemene voorwaarden hebben gelezen voor hun aankoop van een dienst bij PH-FIT

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst:

Tijdens de uitvoering van de dienst wordt verwacht dat de klant actief contact blijft houden en zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt. Wanneer een klant zich niet houdt aan de afspraken en geen goede inzet toont zal deze klant hiermee eerst geconfronteerd worden door PH-FIT. Wanneer het gedrag bij de klant niet veranderd wordt kan PH-FIT ervoor kiezen om te stoppen met de gesloten overeenkomst van een bepaalde dienst.

Wanneer er tijdens een dienst verantwoordingen, plichten of dergelijk veranderen zal de klant hier van te voren over ingelicht worden. Er zal hier eerst een akkoord voor moeten zijn die samen is afgesloten met de klant.

Artikel 4: Verplichtingen en verantwoordlijkheden van de klant:

de verplichtingen van de klant staan vermeld bij de dienst zelf. Elke dienst heeft andere verplichtingen en verantwoordelijkheden voor de klant.

Artikel 5: Levering:

De levering van de dienst is binnen maximaal 5 werkdagen nadat de dienst is betaald. De duur van de dienst staat vermeld bij de dienst, of is samen afgesproken. De dienst word pas geleverd na betaling. Word er niet betaald word er ook niks geleverd. De schema’s die de klant ontvangt zullen gestuurd worden naar de mail die is opgegeven bij het kiezen van de dienst.

Artikel 6: Betaling:

Na het kiezen van een dienst krijgt de klant binnen maximaal 3 werkdagen een tikkie gestuurd met het bedrag wat bij de dienst vermeld staat of wat samen afgesproken is.

Artikel 7: onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden:

Wanneer PH-FIT door bepaalde redenen de werkzaamheden minder of niet kan uitvoeren dient de klant hiervan ingelicht te zijn. Samen zal er een oplossing gevonden worden. Wanneer door redenen de dienst niet verder kan gaan kan er gekozen worden tussen het terugkrijgen van het resterende bedrag of het later verdergaan van de dienst.

Als de klant door bepaalde redenen niet meer verder kan met de dienst 1 op 1 online personal coaching zal er samen overlegd worden over de opties. Wanneer er een geldige reden is zal er keuze zijn tussen het terugkrijgen van het resterende bedrag of het later verdergaan van de dienst.

Artikel 8: Aansprakelijkheid:

PH-FIT is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor blessures of dergelijk. De klant heeft uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen welzijn.

× Stel je vraag!